Εξασθενημένο σε 2 ημέρες. Κορονοϊός: Σημάδια ότι έχετε εξασθενημένο ανοσοποιητικό (εικόνες)

εξασθενημένο σε 2 ημέρες

εξασθενημένο σε 2 ημέρες

Η σύσταση έρχεται μετά από μελέτες που έδειξαν ότι μια επιπλέον δόση αυτών των εμβολίων αύξησε την ικανότητα παραγωγής αντισωμάτων κατά του ιού που προκαλεί COVID σε ασθενείς με μεταμόσχευση οργάνων με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Παρόλο που δεν υπάρχει άμεση απόδειξη ότι η ικανότητα παραγωγής αντισωμάτων σε αυτούς τους ασθενείς προστατεύεται από την COVID, αναμένεται εξασθενημένο σε 2 ημέρες η επιπλέον δόση θα εξασθενημένο σε 2 ημέρες την προστασία τουλάχιστον σε ορισμένους ασθενείς.

εξασθενημένο σε 2 ημέρες

Ο EMA θα συνεχίσει να παρακολουθεί τυχόν δεδομένα που προκύπτουν για την αποτελεσματικότητά του. Οι πληροφορίες για τα προϊόντα και των δύο εμβολίων θα ενημερωθούν ώστε να περιλαμβάνουν αυτή τη σύσταση.

Διατροφή και αποτελεσματικότητα εμβολίου για την COVID Η διατροφή αποτελεί έναν από τους πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, με αυτό να σημαίνει πως μια σωστή και ισορροπημένη δίαιτα είναι σημαντική και απαραίτητη για να υποστηρίξει την άμυνα του οργανισμού μας.

Ενισχυτικές δόσεις Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ της επιπλέον δόσης για άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα και των ενισχυτικών δόσεων για άτομα με φυσιολογικό ανοσοποιητικό σύστημα. Σε σχέση με το τελευταίο, η CHMP έχει αξιολογήσει δεδομένα για το Comirnaty που δείχνουν αύξηση των επιπέδων αντισωμάτων όταν χορηγείται ενισχυτική δόση περίπου έξι μήνες μετά τη 2η δόση σε άτομα από 18 έως 55 ετών.

εξασθενημένο σε 2 ημέρες

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ενισχυτικές δόσεις μπορούν να ληφθούν υπόψη τουλάχιστον έξι μήνες μετά τη 2η δόση για άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Η χρήση ενισχυτικών δόσεων θα ακολουθήσει επίσημες συστάσεις σε εθνικό επίπεδο όπως ορίζονται από φορείς δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τα αναδυόμενα δεδομένα αποτελεσματικότητας και τυχόν αβεβαιότητες σχετικά με την ασφάλεια.

εξασθενημένο σε 2 ημέρες

Ο κίνδυνος φλεγμονωδών καρδιακών παθήσεων ή άλλων πολύ σπάνιων παρενεργειών μετά από ενισχυτική δόση δεν είναι γνωστός και παρακολουθείται προσεκτικά. Όσον αφορά όλα τα φάρμακα, ο EMA θα συνεχίσει να εξετάζει όλα τα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου.

εξασθενημένο σε 2 ημέρες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενισχυτικές συστάσεις για το Comirnaty θα είναι διαθέσιμες στις ενημερωμένες πληροφορίες προϊόντος. Η Επιτροπή αξιολογεί αυτήν τη στιγμή δεδομένα για να υποστηρίξει μια ενισχυτική δόση για το Spikevax. Ο EMA θα ανακοινώσει το αποτέλεσμα όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση.

εξασθενημένο σε 2 ημέρες

Εθνικές εκστρατείες ανοσοποίησης Η εφαρμογή εκστρατειών εμβολιασμού στην ΕΕ παραμένει προνόμιο των εθνικών τεχνικών συμβουλευτικών ομάδων ανοσοποίησης NITAG που καθοδηγούν τις εκστρατείες εμβολιασμού σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

Ίσως σας ενδιαφέρει