V3 κέντρο απώλειας βάρους

v3 κέντρο απώλειας βάρους

Παρόλο που ο όρος δεν ξεχάστηκε ποτέ από το όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά, η σημασία του απέκτησε ιδιαίτερη αξία τα τελευταία 20 περίπου χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν άρχισε μια δημόσια συζήτηση μεταξύ των θεωρητικών της στρατιωτικής τέχνης μέσω του στρατιωτικού τύπου. Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι η εξέταση της έννοιας του Κέντρου Βάρους ή βαρύτητας η οποία, παρότι έχει εισαχθεί και υπάρχει στη στρατιωτική σκέψη πολλών χωρών Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών κυρίως από πολλών ετών, στο ελληνικό στρατιωτικό λεξιλόγιο εισήχθηκε τα τελευταία χρόνια2.

Και αυτό παρά το v3 κέντρο απώλειας βάρους ότι το ΝΑΤΟ, του οποίου η Ελλάδα είναι μέλος από τοτο έχει συμπεριλάβει στην ορολογία του Allied Administrative Publication 63 και το έχει ενσωματώσει στη διαδικασία επιχειρησιακής σχεδίασης Operational Planning Process από πολλών ετών. Η έννοια του Κέντρου Βάρους είναι τόσο πολύπλοκη v3 κέντρο απώλειας βάρους δεν είναι δυνατόν να εξαντληθεί στα πλαίσια ενός άρθρου.

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η έννοια του Κέντρου Βάρους όπως εμφανίσθηκε στο έργο On War του Clausewitz, καταβάλλεται προσπάθεια να εντοπισθεί η έννοια και όχι ο όρος στο έργο παλαιότερων θεωρητικών του πολέμου και στρατηγών, και τέλος επιχειρείται μια ανασκόπηση των σύγχρονων απόψεων, όπως εμφανίζονται στις σελίδες του διεθνούς τύπου.

Εγγραφείτε ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Στο δεύτερο μέρος διατυπώνονται οι προσωπικές απόψεις του υπογράφοντα για το Κέντρο Βάρους και τη σχέση του με τον πολιτικό σκοπό του πολέμου, τα επίπεδα του πολέμου, τον τρόπο προσβολής του, ενώ θίγεται και το θέμα της τυχόν ύπαρξης μεθοδολογίας προσδιορισμού του. Το Κέντρο Βάρους πριν από τον Clausewitz Αυτό που έκανε ο Clausewitz, όσον αφορά στην έννοια του Κέντρου Βάρους, ήταν να δανειστεί τον όρο από το πεδίο της φυσικής και να τον χρησιμοποιήσει ως παρομοίωση για να μας δώσει να την καταλάβουμε καλύτερα, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της Θεωρίας του Πολέμου.

Όμως, δεδομένου ότι πόλεμοι διεξάγονταν από την εποχή της εμφάνισης του ανθρώπου στη Γη, το ερώτημα που ανακύπτει είναι εάν η έννοια του Κέντρου Βάρους προϋπήρχε της εποχής του Clausewitz, έστω και ως σκέψη στο μυαλό των πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών.

Ο πρώτος θεωρητικός της Τέχνης του Πολέμου του οποίου γραπτά διασώζονται και ο οποίος επηρέασε και επηρεάζει τη Στρατιωτική Τέχνη ακόμη και σήμερα, ο Sun Tzu, σε τρία διαφορετικά σημεία του έργου του επισημαίνει: «Ο έξυπνος ηγέτης … εισβάλει με τις στρατιές του στην εχθρική χώρα, ενάντια στον κυβερνήτη, και ο θρίαμβός του είναι πλήρης χωρίς να χάσει ούτε έναν άνδρα4».

Γήρανση γατών και διαβήτης

Μετά θα υποταχθεί στη θέλησή σου6». Από τα παραπάνω αποσπάσματα προκύπτει ότι ο Sun Tzu θεωρούσε ότι υπάρχει κάτι στην πολιτικο-στρατιωτική οργάνωση του εχθρού, το οποίο χαρακτηρίζει ως «πολύτιμο», και το οποίο θα πρέπει να αποτελεί το στόχο της πολεμικής μας προσπάθειας. Η αποφασιστική μας κίνηση «ιδιοφυής» πρέπει να είναι η κατάληψη ή καταστροφή ή v3 κέντρο απώλειας βάρους του «πολύτιμου» αυτού χαρακτηριστικού, με μία κίνηση, οπότε ο αντίπαλος θα «υποταχθεί στη θέλησή μας».

Παρότι ο όρος που χρησιμοποιεί ο Sun Tzu είναι «πολύτιμο», οι ομοιότητες με αυτό που ο Clausewitz ονομάζει Κέντρο Βάρους είναι προφανείς. Το παράδειγμα που παραθέτει ο Sun Tzu, για να κάνει κατανοητό αυτό το «πολύτιμο» χαρακτηριστικό είναι ο «κυβερνήτης», 4 Sun Tzu, Η v3 κέντρο απώλειας βάρους του πολέμου, εκδόσεις Επικοινωνίες, μετ. Ο Antoine Henry Baron de Jomini ήταν σύγχρονος του Clausewitz, και με παρόμοιες εμπειρίες συμμετείχαν στους Ναπολεόντιους πολέμους σε αντίπαλα στρατόπεδα, αναρριχήθηκαν στο βαθμό του Στρατηγού, δεν τους ανατέθηκαν ποτέ καθήκοντα διοικητή, και προς το τέλος της καριέρας τους μεταπήδησαν και οι δύο στο ρωσικό στρατό.

Αναφερόμενος στο Ναπολέοντα λέει ότι «ήταν πεπεισμένος ότι το καλύτερο μέσο για την επίτευξη αποφασιστικών αποτελεσμάτων είναι ο εκτοπισμός και η καταστροφή του εχθρικού στρατεύματος, δεδομένου ότι τα κράτη και οι επαρχίες πέφτουν από μόνα τους όταν δεν υπάρχει οργανωμένη στρατιωτική δύναμη για να τα προστατέψει» και παρακάτω «[Ο Ναπολέων] υιοθετούσε ριψοκίνδυνα αντικειμενικά σημεία, όπως η σύλληψη ή καταστροφή ολόκληρων στρατιών9».

Και πάλι «Αναμφίβολα, η πρώτη προτεραιότητα θα είναι πάντοτε η καταστροφή και αποδιοργάνωση του στρατεύματος του εχθρού στο πεδίο της μάχης …10». Στα keto light plus στο φαρμακείο αυτά ο Ναπολέων, μέσω του Jomini, θεωρεί τις στρατιωτικές δυνάμεις ως το χαρακτηριστικό εκείνο, η καταστροφή του οποίου προκαλεί την ήττα του εχθρού. Έστω και αν δεν χρησιμοποιεί τον όρο, ο Jomini θεωρεί ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις του εχθρού είναι το Κέντρο Βάρους του.

Σε άλλο σημείο του έργου του ο Jomini θεωρεί ότι «Όλες οι πρωτεύουσες είναι στρατηγικά σημεία, για το διπλό λόγο ότι δεν είναι μόνο κέντρα επικοινωνιών, αλλά επίσης και η έδρα της ισχύος και της κυβέρνησης11» και παρακάτω «Στη στρατηγική, το αντικείμενο της εκστρατείας καθορίζει το αντικειμενικό σημείο. Αν ο σκοπός είναι επιθετικός, το σημείο θα είναι η κατοχή της εχθρικής πρωτεύουσας, ή εκείνο μιας επαρχίας της οποίας η απώλεια θα εξανάγκαζε τον εχθρό να 7 Jomini A.

Κέντρο Βάρους Ι-3 συνθηκολογήσει. Σε έναν πόλεμο εισβολής η πρωτεύουσα είναι, τυπικά, το αντικειμενικό σημείο. Στην περίπτωση αυτή εκτιμούμε ότι η έννοια που προσδίδει στον όρο Στρατηγικό Σημείο είναι αν όχι ταυτόσημη, τουλάχιστον παρόμοια του Κέντρου Βάρους, και κατά συνέπεια θεωρεί ότι η πρωτεύουσα του αντιπάλου είναι το Κέντρο Βάρους του.

Συμπερασματικά, ο Jomini θεωρεί v3 κέντρο v3 κέντρο απώλειας βάρους βάρους [Αποφασιστικά] Στρατηγικά Σημεία τις στρατιωτικές δυνάμεις ή την πρωτεύουσα του εχθρού. Θεωρεί επίσης ότι αυτά σχετίζονται με το σκοπό της εκστρατείας δίαιτα για λεπτή μέση ότι η καλή αδυνατισμένη vegan δίαιτα τους αποτελεί ένδειξη του μεγάλου ταλέντου του στρατηγού.

Όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι απόψεις αυτές είναι παρόμοιες αυτών του Clausewitz, όσον αφορά στο Κέντρο Βάρους. Μάλιστα, οι εχθρικές δυνάμεις και η πρωτεύουσα του εχθρού είναι από τα αγαπημένα παραδείγματα Κέντρου Βάρους του Clausewitz.

Ας προχωρήσουμε όμως πέραν της θεωρίας, εξετάζοντας ένα ιστορικό παράδειγμα, από την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Παρότι ο Αλέξανδρος κατανίκησε τα Στρατεύματα του Δαρείου σε διαδοχικές μάχες, εκ των οποίων αυτή στα Γαυγάμηλα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αποφασιστική, δεν θεώρησε ότι ολοκλήρωσε την πολεμική του προσπάθεια.

Κατεδίωξε το Δαρείο μέχρι το έσχατο σημείο του τότε γνωστού κόσμου και δε σταμάτησε παρά μόνο όταν βεβαιώθηκε ότι ο Πέρσης Βασιλιάς είχε δολοφονηθεί. Η εκστρατεία του στην Ινδία μπορεί να θεωρηθεί ως επιχείρηση σταθεροποίησης του ανατολικού συνόρου της αυτοκρατορίας του, από αυτές που οι πολιτικο-στρατιωτικοί ηγέτες της εποχής εκείνης διεξήγαγαν τακτικά.

Για τον Αλέξανδρο λοιπόν, έστω και εάν δεν γνώριζε τον όρο, το Κέντρο Βάρους της Περσικής Αυτοκρατορίας ήταν ο ίδιος ο ηγέτης της, και αυτό εξ αιτίας της δομής εξουσίας της αυτοκρατορίας.

Προφανώς ο Αλέξανδρος πίστευε ότι εάν ο Δαρείος επιζούσε, δεδομένης της επιρροής που είχε στους υπηκόους του, θα μπορούσε σχετικά εύκολα να συγκροτήσει ένα στράτευμα το οποίο, αργά ή γρήγορα, θα έπρεπε να αντιμετωπίσει και πάλι στο πεδίο της μάχης. Κατά συνέπεια, η δολοφονία του Δαρείου ήταν αυτή που επέφερε την κατάρρευση της Περσικής Αυτοκρατορίας και την κατάκτησή της από το Μέγα Αλέξανδρο, γεγονός το οποίο αναδεικνύει το Δαρείο ως το Κέντρο Βάρους της.

Από την παράθεση του παραπάνω παραδείγματος καταδεικνύεται ότι η έννοια της ύπαρξης κάποιου χαρακτηριστικού στη δομή και την οργάνωση των αντιμαχομένων, η καταστροφή ή v3 κέντρο απώλειας βάρους του χιτώνες αδυνατίσματος επέφερε εάν όχι την ήττα, τουλάχιστον v3 κέντρο απώλειας βάρους αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, ενυπήρχε πάντοτε στη σκέψη των στρατιωτικών ηγετών.

Το Κέντρο Βάρους κατά τον Clausewitz Υπερβολική απώλεια βάρους προαναφέρθηκε, ο όρος Κέντρο Βάρους Center of Gravity στην αγγλική του απόδοση, Schwerpunkt στην πρωσική13 εμφανίσθηκε για πρώτη φορά στο έργο του 12 Στο ίδιο, σελ. Κέντρο Βάρους Ι-4 μεγάλου Πρώσου θεωρητικού του πολέμου, όταν τον χρησιμοποίησε ως παρομοίωση14 για την καλύτερη κατανόηση των ιδεών του.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΜΑΡΚΕΣ:

Ο όρος του Κέντρου Βάρους είναι διάσπαρτος στο έργο του, εξετάζεται ακροθιγώς στο Βιβλίο 4, ουσιαστικά όμως διατυπώνεται και αναλύεται στο Βιβλίο 6 Άμυνα και στο Βιβλίο 8 Πολεμικά σχέδια. Θεωρώντας δεδομένα τα εγγενή προβλήματα της ακριβούς κατανόησης του έργου του, της απόδοσής του στην αγγλική και στη συνέχεια στην ελληνική γλώσσα, και το στρατιωτικό και πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής εκείνης, θα επιχειρηθεί μια παρουσίαση της έννοιας, όπως εμφανίζεται στο έργο του On War.

Ο Clausewitz χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τον όρο Κέντρο Βάρους στο Κεφάλαιο 9 Η απόφαση για τη μάχη του Βιβλίου 4 Η σύγκρουση όπου ασχολείται με τη Μάχη. Στο σημείο αυτό αφιερώνει 4 γραμμές στο θέμα, στις οποίες δηλώνει ότι η ουσία του πολέμου είναι η σύγκρουση μεταξύ των αντιπάλων, ότι στο πλαίσιο αυτό ο πόλεμος εστιάζεται στη μάχη v3 κέντρο απώλειας βάρους οποία εμπλέκονται οι κύριες δυνάμεις των αντιμαχομένων και κατά συνέπεια «θα πρέπει να θεωρείται πάντοτε το αληθινό Κέντρο Βάρους του πολέμου15».

v3 κέντρο απώλειας βάρους

Ο Clausewitz μας εισάγει ουσιαστικά στην έννοια του Κέντρου Βάρους για πρώτη φορά στο Κεφάλαιο 27 Άμυνα θεάτρου επιχειρήσεων του Βιβλίου 6 Άμυνα. Εκεί παρουσιάζει για πρώτη φορά την παρομοίωσή του, επεξηγεί τις έννοιες της ενότητας και της συνοχής στην έκταση που συνδέονται με το Κέντρο Βάρους, το πώς οι στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται μέσα στο Θέατρο Επιχειρήσεων διαθέτουν Κέντρο Βάρους και ότι αυτό στην ιδανική περίπτωση είναι ένα.

Επεξηγεί πρώτα ότι το «Κέντρο Βάρους βρίσκεται πάντοτε εκεί όπου η μάζα συγκεντρώνεται πιο πυκνά.

 • Θηλασμός και απώλεια βαρους (της μαμας) - Θηλασμός Γενικά - stanek-shop.cz
 • Μάθετε τι είναι καθώς και οδηγίες για τη φροντίδα της γάτας σας, εδώ.
 • Μελανοτάνη 2 καύση λίπους
 • (PDF) ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ | Panos Mavropoulos - stanek-shop.cz
 • Διατροφή υψηλή σε πρωτεΐνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη Β3 ενισχύει την υγεία της καρδιάς Σε έρευνα, αλλαγές στην κατανάλωση συγκεκριμένων συστατικών συνδέονταν με καλύτερη αγγειακή δομή και λειτουργία.
 • Διατροφή υψηλή σε πρωτεΐνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη Β3 ενισχύει την υγεία της καρδιάς
 • ​Κοινές ασθένειες σε ηλικιωμένες γάτες - Royal Canin

Παρουσιάζει τον καταλληλότερο στόχο για προσβολή. Επιπλέον, το ισχυρότερο κτύπημα προέρχεται από το Κέντρο Βάρους» και συνεχίζει λέγοντας ότι «το ίδιο ισχύει και στον πόλεμο.

v3 κέντρο απώλειας βάρους

Οι μάχιμες δυνάμεις των αντιπάλων — είτε πρόκειται για ένα μόνο κράτος ή μια συμμαχία κρατών — έχουν μια συγκεκριμένη ενότητα και κατά συνέπεια και συνοχή.

Η αναλογία του Κέντρου Βάρους μπορεί να εφαρμοστεί εκεί όπου υπάρχει συνοχή16». Είναι προφανές από το παραπάνω απόσπασμα ότι ο Clausewitz θεωρεί το Κέντρο Βάρους αναλογία analogy και ότι προϋπόθεση της ύπαρξής του είναι ο αντίπαλος να διαθέτει ενότητα και συνοχή, στοιχεία απαραίτητα για την ύπαρξη Κέντρου Βάρους.

Στο ίδιο κεφάλαιο ο Clausewitz καταλήγει ότι «Η θέση μας λοιπόν είναι ότι ένα θέατρο πολέμου, μικρό ή μεγάλο, και οι δυνάμεις που βρίσκονται μέσα σε αυτό, 14 Το Κέντρο Βάρους δεν είναι η μοναδική παρομοίωση την οποία χρησιμοποιεί ο Clausewitz. Άλλες παρομοιώσεις, δανεισμένες και αυτές από τον κόσμο της Φυσικής, είναι η τριβή friction και το εκκρεμές. Κέντρο Βάρους Ι-5 ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, v3 κέντρο απώλειας βάρους το είδος της ενότητας όπου μπορεί να προσδιοριστεί ένα μοναδικό Κέντρο Βάρους17».

Ο Clausewitz μας λέει επίσης εμμέσως ότι το Κέντρο Βάρους υπάρχει στο επιχειρησιακό επίπεδο αυτό το οποίο διαπραγματεύεται στο Κεφάλαιο 27 του Βιβλίου 6όμως πιο σημαντικό είναι στο επίπεδο του σχεδίου του πολέμου, ήτοι στο πολιτικο-στρατιωτικό. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «το τελευταίο βιβλίο [Βιβλίο 8] θα περιγράψει πώς η ιδέα του Κέντρου Βάρους της δυνάμεως του εχθρού εφαρμόζεται στο σχέδιο του πολέμου.

v3 κέντρο απώλειας βάρους

Ουσιαστικά αυτό είναι και το μέρος όπου ανήκει18». Το Κεφάλαιο 4 Καλύτερος προσδιορισμός του στρατιωτικού αντικειμενικού σκοπού: Η ήττα του αντιπάλου του Βιβλίου 8 Πολεμικά σχέδιαξεκινάει με την εξέταση του Κέντρου Βάρους. Η συγκεκριμένη αναφορά καταλαμβάνει τις τρεις πρώτες σελίδες του κεφαλαίου.

Ο Clausewitz, για να ορίσει το πλαίσιο, ξεκινάει με μια δήλωση που αφορά στο σκοπό του πολέμου. Συγκεκριμένα μας λέει ότι ο σκοπός του πολέμου είναι η ήττα του αντιπάλου. Χωρίς βέβαια να δηλώνεται, υπονοείται ότι αυτός είναι ο στρατιωτικός σκοπός του πολέμου, ο οποίος αποτελεί το μέσο για την επίτευξη του πολιτικού σκοπού του πολέμου, στον οποίο δεν κάνει καμία αναφορά.

 1. Αδυνάτισμα του ελαιώνα

Κατά συνέπεια η εξέταση γίνεται στο Στρατηγικό επίπεδο. Ο Clausewitz συνεχίζει προσπαθώντας να μας δώσει να καταλάβουμε τι είναι αυτό που θα επιφέρει την ήττα του αντιπάλου, με την παράθεση διαφόρων παραδειγμάτων, όπως: «Το Κέντρο Βάρους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Γουσταύγου Αδόλφου, του Καρόλου του ΧΙΙ και του Μεγάλου Φρειδερίκου ήταν ο στρατός τους.

Αν είχε καταστραφεί ο στρατός τους θα είχαν μείνει στην ιστορία ως αποτυχίες.

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ

Σε χώρες … το κέντρο βάρους είναι γενικά η πρωτεύουσά τους. Για μικρές χώρες οι οποίες βασίζονται σε μεγάλες, το κέντρο βάρους τους είναι συνήθως ο στρατός του προστάτη τους.

Μεταξύ συμμαχιών, εντοπίζεται στο κοινό συμφέρον …19» και παρακάτω «Ως αρχή, εάν μπορείς να νικήσεις όλους τους εχθρούς σου, νικώντας έναν, αυτή η νίκη θα πρέπει να είναι ο αντικειμενικός σκοπός του πολέμου. Στο Κεφάλαιο 9 Το σχέδιο του πολέμου που έχει ως στόχο την πλήρη ήττα του αντιπάλου του Βιβλίου 8 Πολεμικά σχέδιααναφέρεται σε δύο αρχές οι οποίες v3 κέντρο απώλειας βάρους πρέπει να διέπουν όλη τη στρατιωτική σχεδίαση.

Στην πρώτη η δεύτερη είναι η δράση με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα υπογραμμίζει ότι στην ιδανική περίπτωση το Κέντρο Βάρους θα πρέπει να είναι ένα και μνημονεύει τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται: «Η πρώτη αρχή είναι ότι η απόλυτη ουσία της εχθρικής δύναμης θα πρέπει να ακολουθείται προς τα πίσω στις λιγότερες δυνατές πηγές και ιδανικά σε μία.

Απώλεια κινητικότητας σε ηλικιωμένες γάτες

Η προσβολή αυτών των πηγών θα πρέπει να περιορίζεται στις λιγότερες δυνατές ενέργειες — και πάλι ιδανικά σε μία …22». Δίκην συμπεράσματος δε καταλήγει ότι «Ο πρώτος στόχος της σχεδίασης του πολέμου είναι ο προσδιορισμός των Κέντρων Βάρους του εχθρού, και αν είναι δυνατόν, η αναγωγή τους σε ένα. Ο δεύτερος στόχος είναι η διασφάλιση ότι όλες οι δυνάμεις που θα χρησιμοποιηθούν εναντίον του Κέντρου Βάρους θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένες σε μία προσπάθεια επίθεση 24».

Ας δούμε λοιπόν, με βάση τη μέχρι τώρα παρουσίαση των αποσπασμάτων που αναφέρονται στο Κέντρο Βάρους, όπως v3 κέντρο απώλειας βάρους μέσα στο έργο του Clausewitz, τα βασικά χαρακτηριστικά της έννοιας. Τα στοιχεία αυτά είναι η αναγκαία και ικανή συνθήκη ορισμού του Κέντρου Βάρους, όπως το επινόησε ο Clausewitz, στο πλαίσιο του τρόπου σχεδίασης και διεξαγωγής του πολέμου στην εποχή του.

Πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι στο Κεφάλαιο 27 του Βιβλίου 6 του έργου του, ο Clausewitz αναφέρει ότι «αντί να θεωρούμε ότι ανακαλύψαμε μια νέα τεχνική, παρέχουμε απλώς μία αιτιολογία των δράσεων των στρατηγών της ιστορίας …25» που σημαίνει ότι ο ίδιος θεωρούσε ότι η έννοια του Κέντρου Βάρους δεν αποτελεί πανάκεια, γεγονός που δεν πρέπει να μας διαφεύγει όταν προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τις δικές μας απόψεις για το θέμα. Το Κέντρο Βάρους σήμερα Ο όρος Κέντρο Βάρους στα περίπου χρόνια ζωής του, έχει δοκιμαστεί στην πράξη μέσα από τα εγχειρίδια της Πολεμικής Τέχνης και τις απόψεις των επαγγελματιών της Θεωρίας του Πολέμου και της Στρατηγικής, και επιβίωσε μέχρι τις ημέρες μας.

Σημείο αναφοράς παραμένει το έργο του Clausewitz, στο οποίο όλοι αναζητούν τη «νομιμοποίηση» των απόψεών τους. Παρά το κοινό σημείο εκκίνησης και τις συχνές αναφορές σε αυτό, σήμερα παρατηρείται μια σχετική διασπορά απόψεων, της οποίας όμως η επίπτωση στη σχεδίαση και τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων είναι μικρή, και αυτό διότι τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της έννοιας του Κέντρου Βάρους είναι ριζωμένα στον τρόπο σκέψης των επαγγελματιών της Στρατιωτικής Τέχνης, ο οποίος παραμένει αναλλοίωτος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Το Κέντρο Βάρους, σύμφωνα με το εγχειρίδιο ορολογίας του ΝΑΤΟ Allied Administrative Publication 6 AAP-6ορίζεται ως: «Τα γενικά χαρακτηριστικά, οι δυνατότητες ή τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά από τα οποία ένα κράτος, μια συμμαχία, μια στρατιωτική δύναμη ή κάποια άλλη μπαστούνια αδυνατίσματος αντλούν την ελευθερία δράσης τους, τη φυσική τους ισχύ ή τη θέλησή τους για πόλεμο26».

Τοτο διακλαδικό επιτελείο Joint Staff καθιέρωσε τον παρακάτω ορισμό, σε μια προσπάθεια να συμβιβάσει τις διαφορετικές απόψεις των κλάδων: «Τα γενικά χαρακτηριστικά, οι δυνατότητες ή τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά από τα οποία ένα κράτος, μια συμμαχία, μια στρατιωτική δύναμη ή κάποια άλλη ομάδα αντλούν την 25 On War, Βιβλίο 6, Κεφάλαιο 27, σελ.

Κέντρο Βάρους Ι-8 ελευθερία δράσης τους, τη φυσική τους ισχύ ή τη θέλησή τους για πόλεμο» Ο ορισμός αυτός είναι πανομοιότυπος με τον αντίστοιχο του ΝΑΤΟ. Μια απλή ματιά στις ημερομηνίες v3 κέντρο απώλειας βάρους των αντιστοίχων λημάτων αρκεί για να καταδειχθεί ότι ο ορισμός του ΝΑΤΟ είναι αντιγραφή του αντίστοιχου διακλαδικού των V3 κέντρο απώλειας βάρους. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δημόσια συζήτηση η οποία διεξάγεται εδώ και περίπου μια δεκαετία μέσω των σελίδων του στρατιωτικού τύπου των ΗΠΑ, και η οποία είναι ενδεικτική της σύγχυσης η οποία υπάρχει όσον αφορά στην κατανόηση και κυρίως στον τρόπο υλοποίησης της έννοιας του Κέντρου Βάρους.

Οι απόψεις οι οποίες διατυπώνονται είναι αντιπροσωπευτικές της κουλτούρας των επί μέρους κλάδων. Ένας από τους σύγχρονους θεωρητικούς ο οποίος ασχολείται με το θέμα από τη δεκαετία του είναι ο Dr Joseph Strange.

Ο Dr Strange, μέχρι πρόσφατα καθηγητής στο Marine Corps War College, είναι ο συγγραφέας ενός βιβλίου με θέμα το Κέντρο Βάρους28, ενώ τα τελευταία χρόνια, σε συνεργασία με τον Σχη Richard Iron του Βρετανικού Στρατού, δημοσίευσε δύο σημαντικά άρθρα για το ίδιο θέμα Ισχυρίζεται ότι το Κέντρο Βάρους ορίζεται στα πλαίσια μιας σύγκρουσης και δεν είναι αυθύπαρκτο και ότι υπάρχει ένα Κέντρο Βάρους στο Στρατηγικό επίπεδο και περισσότερα του ενός στο Επιχειρησιακό και το Τακτικό επίπεδο.

v3 κέντρο απώλειας βάρους

Τις απόψεις του για την έννοια του Κέντρου Βάρους δημοσίευσε σε μια σειρά άρθρων, από τα οποία τα σημαντικότερα είναι τρία Ο Echevarria θεωρεί ότι το Κέντρο Βάρους είναι μία από τις στρατιωτικές αρχές τις οποίες εισήγαγε ο Clausewitz και οι οποίες ισχύουν μέχρι σήμερα, αρκεί να εφαρμόζονται με περίσκεψη.

LVI, No 1, σελ. Κέντρο Βάρους Ι-9 της. Αποδίδει μέρος της ευθύνης για τη σύγχυση στις ανακρίβειες της μετάφρασης του On War των Michael Howard και Peter Paret, μια έκδοση η οποία χρησιμοποιείται από όλους τους αγγλόφωνους μελετητές. Οι βασικές του θέσεις είναι ότι το Κέντρο Βάρους θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ως Εστιακό Σημείο Focal Pointέναν όρο για τον οποίο πιστεύει ότι αποδίδει καλύτερα την έννοια. Υποστηρίζει ότι ο Clausewitz δεν κάνει διάκριση v3 κέντρο απώλειας βάρους Τακτικού, Επιχειρησιακού και Στρατηγικού Κέντρου Βάρους, και κατά συνέπεια δε συμφωνεί με την τυπική διάκριση, όσον αφορά στον προσδιορισμό του Κέντρου Βάρους, των επιπέδων του πολέμου.

Προτιμά ένα συνολικό προσδιορισμό του, για ολόκληρη τη δομή του εχθρού. Το Κέντρο Βάρους υπάρχει σε ένα μόνο επίπεδο, το υψηλότερο, και προϋποθέτει ότι ο αντίπαλος διαθέτει επαρκή συνοχή έτσι ώστε να υπάρχει ένα σημείο το οποίο συγκρατεί ολόκληρη τη δομή του. Το Κέντρο Βάρους έχει άμεση σχέση με το σκοπό του πολέμου και έχει v3 κέντρο απώλειας βάρους μόνο στην περίπτωση του ολοκληρωτικού πολέμου. O Eikmeir δημοσίευσε δύο άρθρα31 στη Στρατιωτική Επιθεώρηση των ΗΠΑ, στα οποία διαφωνεί με το διακλαδικό ορισμό, τον οποίο χαρακτηρίζει πηγή σύγχυσης, και υποστηρίζει ότι η σύγχυση προέρχεται από την έλλειψη ενός κοινά αποδεκτού ορισμού και ενός πρακτικού πλαισίου εργασίας για τον προσδιορισμό του.

Τελικά πήρα την απόφαση και πήγα σε διαιτολόγο. Έχει μαζέψει μεν πολύ το σώμα μου αλλά απο κιλά τίποτα! Δεν ξέρω τι έφταιγε, οι ορμόνες μου, η αλλαγή στον τρόπο ζωής πριν ήμουν πάρα πολύ δραστήριο άτομο μέρα παρα μέρα γυμναστήριο, ορειβασία, σκι, πεζοπορία αλλά και γενικά ως τύπος είμαι νευρικό άτομοαλλά με τη γέννηση της Μάγιας έχει περιοριστεί πολύ η δραστηριότητά μουτο ότι κάθησα σπίτι 8 μήνες και έτρωγα περισσότερο απο ότι νόμιζα

Ορίζει το Κέντρο Βάρους ως «την πηγή ισχύος ενός συστήματος, η οποία του επιτρέπει να ενεργεί» Αναγνωρίζει την ύπαρξη Κέντρου Βάρους στο Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό επίπεδο v3 κέντρο απώλειας βάρους για όλα τα είδη του πολέμου.

Τα Κέντρα Βάρους στο Επιχειρησιακό επίπεδο προσδιορίζονται επειδή δεν είναι δυνατή η «άμεση» προσβολή του Κέντρου Βάρους του Στρατηγικού επιπέδου. Η προσβολή του Κέντρου Βάρους στο Επιχειρησιακό επίπεδο είναι ο έμμεσος τρόπος προσβολής του Κέντρου Βάρους στο Στρατηγικό επίπεδο, μέσω της εξασθένησής του.

Στο δεύτερο άρθρο του προτείνει τη χρήση του στρατηγικού πλαισίου εργασίας των σκοπών, των τρόπων ενεργείας και των μέσων [Strategic Framework of Ends, Ways and Means] 33 για τον προσδιορισμό του. Η μέθοδος που προτείνει είναι ουσιαστικά μια εκφυλλισμένη διαδικασία επιχειρησιακής σχεδίασης. Δε θεωρεί ως Κέντρο Βάρους τη θέληση του λαού, τους ηγέτες, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, τις γραμμές συγκοινωνιών, τους πόρους και τις συμμαχίες.

Δεν λαμβάνει θέση όσον αφορά στο πλήθος των Κέντρων Βάρους, αλλά υπονοεί ότι v3 κέντρο απώλειας βάρους αρκετά. Δεν διατυπώνει την άποψή του για την ενδεχόμενη μη ύπαρξη Κέντρου Βάρους, παρότι φαίνεται να υποστηρίζει ότι υπάρχει πάντοτε τουλάχιστον ένα.

Δεν χρησιμοποιεί το σημαντικότερο κριτήριο, ήτοι ότι η καταστροφή του Κέντρου Βάρους επιφέρει την ήττα του αντιπάλου. Αν η επιδιωκόμενη ισορροπία διαταραχθεί, εάν για παράδειγμα τα μέσα δεν επαρκούν, τότε επαναπροσδιορίζονται οι στόχοι. Κέντρο Βάρους Ι Ο Col Warden της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ο οποίος εκπροσωπεί την αεροπορική σχολή σκέψης, είναι ευρέως γνωστός για το μοντέλο των πέντε ομόκεντρων δακτυλίων, το οποίο εισήγαγε ο ίδιος.

Το δημοσίευσε ένα άρθρο34 στο οποίο υποστηρίζει ότι ο κάθε αντίπαλος διαθέτει μια ομάδα μεγάλο αριθμό Κέντρων Βάρους τα οποία είναι οργανωμένα σε πέντε ομόκεντρους δακτυλίους, ο σημαντικότερος των οποίων είναι ο κεντρικός.

Επειδή θεωρεί σχεδόν αδύνατη την προσβολή του κεντρικού δακτυλίου Ηγέτηςπροτείνει την παράλληλη προσβολή σε όλα τα επίπεδα. Η προσέγγισή του Warden είναι προσέγγιση στοχοποίησης, σύμφωνα με την οποία το Κέντρο Βάρους είναι κάποιος στόχος που μπορεί να προσβληθεί με τα αεροπορικά μέσα βομβαρδισμού. Η άποψή του για την ύπαρξη μεγάλου αριθμού Κέντρων Βάρους v3 κέντρο απώλειας v3 κέντρο απώλειας βάρους στόχος και Κέντρο Βάρους ουσιαστικά απαξιώνει την έννοια. Οι απόψεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω συναντούν διάφορους βαθμούς αποδοχής, όπως διαπιστώνεται από τη μελέτη της σχετικής αρθρογραφίας, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι ορισμένες είναι εντελώς λανθασμένες και άλλες εντελώς ορθές.

Η άποψη του υπογράφοντα είναι ότι από όλους τους προαναφερθέντες θεωρητικούς, ο Dr Echevarria είναι αυτός που αντιμετωπίζει το θέμα του Κέντρου Βάρους με μεγαλύτερη σοβαρότητα. Εξετάζει το θέμα σφαιρικά, αφήνοντας στον αναγνώστη μια αίσθηση πληρότητας. Πέραν αυτού, το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του είναι ότι η καταστροφή ή εξουδετέρωσή του προκαλεί την ήττα του αντιπάλου ή τουλάχιστον αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.

Κατά συνέπεια δύο είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να αναζητώνται σε ένα στοιχείο έτσι ώστε να μπορεί να θεωρηθεί Κέντρο Βάρους. Αν και πιστεύουμε ότι η έννοια του Κέντρου Βάρους γίνεται καλύτερα κατανοητή μέσω των χαρακτηριστικών που του αποδίδονται και των διευκρινήσεων που παρέχονται στη συνέχεια του άρθρου, για τη διευκόλυνση της περαιτέρω μελέτης και την ύπαρξη ενός σημείου αναφοράς, θα επιχειρηθεί ένας ορισμός, αρκετά γενικός ώστε να μη περιορίζει την ελευθερία σκέψης του αναγνώστη.

Έτσι λοιπόν, θεωρούμε ότι: Το Κέντρο Βάρους είναι ένα φυσικό ή ψυχικό κεντρικό χαρακτηριστικό της δομής του αντιπάλου, η προσβολή του οποίου επιφέρει αποφασιστικό αποτέλεσμα και ιδανικά την ήττα του.

 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΑΡΟΥΣ - Μέγιστη απώλεια βάρους σε εβδομάδα kg
 • Όσα πρέπει να γνωρίζεις για το σπλαχνικό λίπος Σπλαχνικό λίπος Το σπλαχνικό λίπος δεν είναι μόνο θέμα αισθητικό.
 • Ποια κοκτέιλ για απώλεια βάρους είναι αποτελεσματικά
 • Σπλαχνικό λίπος: Ο εχθρός της υγείας & πώς να τον αντιμετωπίσεις
 • Χάστε 4 kg σε 1 εβδομάδα: Το μυστικό για δίαιτα-express κρύβεται στο μαγνήσιο Μέγιστη απώλεια βάρους σε εβδομάδα kg Περιεχόμενα Δίαιτες: Πόσα κιλά την εβδομάδα είναι φυσιολογικό να χάνετε - aps-epc.

Συνοχή του αντιπάλου Η ύπαρξη ενός κεντρικού χαρακτηριστικού στη δομή του αντιπάλου προϋποθέτει ότι αυτός διαθέτει επαρκή ενότητα ή συνοχή, έτσι ώστε να ενεργεί ως σύνολο. Τα επί μέρους υποσυστήματα τα οποία συγκροτούν το σύστημα του αντιπάλου θα πρέπει να αλληλεξαρτώνται, έτσι ώστε η ενέργεια πάνω σε ένα από αυτά να έχει κάποια επίπτωση, σε κάποιο βαθμό, και στα άλλα.

Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η αλληλεξάρτηση, τόσο πιο συμπαγές είναι το σύστημα, και κατά συνέπεια τόσο πιο v3 κέντρο απώλειας βάρους η διάσπασή του.

Εάν όμως προσδιοριστεί το Κέντρο Βάρους του συστήματος, η καταστροφή του προκαλεί εξ ορισμού τη διάσπασή v3 κέντρο απώλειας βάρους. Όταν δεν υπάρχει συνοχή μεταξύ των υποσυστημάτων, ο εντοπισμός ενός κεντρικού χαρακτηριστικού της συνολικής δομής γίνεται ιδιαίτερα δύσκολος.

Στις περιπτώσεις αυτές, το πιθανό Κέντρο Βάρους βρίσκεται σε ένα ανώτερο, πιο αφηρημένο επίπεδο, και τελικά σε αυτό των ψυχικών — ιδεολογικών χαρακτηριστικών, όπως «η θέληση του αντιπάλου για πόλεμο».

Η συνοχή ή η έλλειψή της του αντιπάλου σχετίζεται άμεσα με τη δομή εξουσίας του, η οποία επηρεάζει αποφασιστικά την ύπαρξη και το είδος του Κέντρου Βάρους. Έτσι, στις περιπτώσεις δικτατορικών καθεστώτων, το Κέντρο Βάρους μπορεί με σχετική βεβαιότητα να ταυτιστεί με την ηγετική ομάδα ή τον ίδιο το δικτάτορα.

Recommended Posts

Από την άλλη πλευρά, τα δημοκρατικά καθεστώτα διαθέτουν Κέντρο Βάρους ΙΙ-1 μηχανισμούς χάρις στους οποίους δεν εκθέτουν τον εαυτό τους σε τέτοιες Κρίσιμες Αδυναμίες. Γενικά, όταν η δομή εξουσίας του αντιπάλου είναι συγκεντρωτική, τότε το σημείο που αναζητούμε βρίσκεται στα ανώτατα επίπεδα διοικήσεως και είναι φυσικό πολύ συγκεκριμένο και εύκολο στην κατανόησηενώ v3 κέντρο απώλειας βάρους περίπτωση των αποκεντρωτικών διοικήσεων ο εντοπισμός του Κέντρου Βάρους εάν υπάρχει είναι ιδιαίτερα δύσκολος.

Στο σύστημα εξουσίας της Περσικής Αυτοκρατορίας την εποχή της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι το κέντρο εξουσίας από όπου εκπορεύονταν όλες οι εξουσίες ήταν ο Δαρείος.

Από την άλλη πλευρά, είναι προφανές ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν το Κέντρο Βάρους της δικής του δομής εξουσίας Η εξουδετέρωση των δύο αυτών ηγετών θα επέφερε την κατάρρευση των αντιστοίχων δομών εξουσίας και κατά συνέπεια τη διάλυση των αντίστοιχων αυτοκρατοριών, όπως ακριβώς συνέβη.

Σε ένα άλλο παράδειγμα, στην προ-εισβολής εποχή, η δομή εξουσίας που είχε εγκαταστήσει ο Saddam Hussein, τον καθιστούσε τη μοναδική πηγή εξουσίας και κατά συνέπεια το Κέντρο Βάρους του Ιράκ. Στην περίπτωση αυτή βέβαια δεν εντοπίστηκε αμέσως ο Saddam Hussein, αλλά ουσιαστικά εξουδετερώθηκε ως κέντρο εξουσίας. Ένα παράδειγμα έλλειψης συνοχής είναι η δομή εξουσίας της οργάνωσης Al Qaeda. Είναι γνωστό ότι η Al Qaeda είναι οργανωμένη σε αποκεντρωμένες, αυτοδύναμες, ολιγάριθμες ομάδες οι οποίες ενεργούν αυτόνομα, οι δεσμοί μεταξύ των οποίων, καθώς και αυτών με το θεωρούμενο ηγέτη της οργάνωσης Osama bin Laden, είναι χαλαροί.

Στην περίπτωση αυτή η εξάλειψη μιας ομάδας δεν έχει ουσιαστική επίπτωση στην ύπαρξη και λειτουργία των υπολοίπων.

Ίσως σας ενδιαφέρει