Αποδυναμωτικές κατευθύνσεις. Κατερίνα Ευστρατιάδου: “Ελευθερωθείτε από τις Καθοδικές Σπείρες της Ζωής”

Το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου θέτει κατά την άποψή μας τα πράγματα σε λάθος βάση και θα έχει καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον. Θεωρεί εκ προοιμίου πως η περιβαλλοντική νομοθεσία, όπως ισχύει σήμερα, είναι ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη και την είσπραξη εσόδων από την αυθαίρετη δόμηση.

Κατερίνα Ευστρατιάδου: “Ελευθερωθείτε από τις Καθοδικές Σπείρες της Ζωής”

Την ίδια στιγμή, αγνοεί παντελώς πως στην πραγματικότητα το πρόβλημα έγκειται στη στρεβλή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και τη μόνιμη αποδυναμωτικές κατευθύνσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου σε δεύτερη μοίρα.

Αγνοεί παντελώς πως στην Ελλάδα, ένας μεγάλος όγκος επενδυτικών σχεδίων που «κολλάει» στην περιβαλλοντική νομοθεσία έχει υπαρκτά και σοβαρά προβλήματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού, συνεπώς πρέπει να απορρίπτεται εξ αρχής από τη δημόσια διοίκηση, χωρίς «φωτογραφικές» νομοθετικές ρυθμίσεις και περαιτέρω δικαστικές εμπλοκές.

υγεία των γυναικών πώς να χάσετε το λίπος στην κοιλιά

Αγνοεί επίσης πως η πραγματική ασφάλεια τόσο για το περιβάλλον, όσο και για τους ίδιους τους επενδυτές βρίσκεται στον σωστό σχεδιασμό. Αγνοεί τέλος πως γενεσιουργός αιτία της οικοδομικής αυθαιρεσίας είναι η ανοχή της Πολιτείας και η διαχρονική άρνηση ανάληψης πολιτικής πρωτοβουλίας για την κατεδάφιση αυθαιρέτων. Εξ άλλου, οι σημειακές περιβαλλοντικά θετικές ρυθμίσεις που εισάγει το σχέδιο νόμου, χάνονται μέσα σε πολλές αρνητικές και αδυνατούν δυστυχώς να του προσδώσουν τον χαρακτήρα της τομής στα περιβαλλοντικά πράγματα, όπως επιβάλλεται, ειδικά σε καιρούς κρίσης και γενικής αναθεώρησης της κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας.

Οι 10 οργανώσεις που συνυπογράφουν την παρούσα επιστολή συμμετείχαν σε 2 επίσημες συναντήσεις ανταλλαγής Το Wii θα σας βοηθήσει να χάσετε βάρος με αποδυναμωτικές κατευθύνσεις Υπουργείο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου και Απριλίουκαι υπέβαλαν όντως εγγράφως απόψεις.

Μόνο που αυτό έγινε πάνω σε εντελώς διαφορετικό σχέδιο νόμου! Αντίθετα, κατά τη αποδυναμωτικές κατευθύνσεις των οργανώσεών μας με τον Υπουργό ΠΕΚΑ, στις 4 Ιουλίουυπήρξε δέσμευσή του για δημόσια διαβούλευση.

Δημόσια διαβούλευση όμως δεν έγινε ποτέ. Στις περιβαλλοντικές οργανώσεις που συνυπογράφουν την παρούσα επιστολή, είναι αδιανόητη η μη υποβολή του σχεδίου νόμου σε δημόσια διαβούλευση. Δεδομένου ότι το σχέδιο νόμου πραγματεύεται ζητήματα μέγιστης περιβαλλοντικής σημασίας, με συνταγματικές προεκτάσεις, όπως η νομιμοποίηση αυθαιρέτων, η αφαίρεση του δικαιώματος των πολιτών για έγκαιρη έκφραση γνώμης είναι απαράδεκτη.

Η απαξίωση της δημόσιας διαβούλευσης αποτελεί, και επί της ουσίας, κατάργηση της κυβερνητικής δέσμευσης για διαφάνεια και κοινωνική συμμετοχή στο νομοθετικό έργο.

Δημήτρης Τσέλιος - ByBus Magazine

ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ Επί της αρχής, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που συνυπογράφουν την παρούσα επιστολή, υποστηρίζουν σταθερά πως κάθε λύση για βιώσιμη έξοδο από την οικονομική κρίση προϋποθέτει τη διαφύλαξη του φυσικού θησαυροφυλακίου της χώρας.

Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου αντιμετωπίζει το περιβάλλον ως αντικείμενο περαίωσης με συνοπτικές διαδικασίες. Δείχνει δηλαδή να διέπεται αποκλειστικά από μια λογική επιτάχυνσης διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και είσπραξης τελών ρύθμισης αυθαιρέτων, χωρίς να δημιουργεί κανένα πλαίσιο θεσμικών εγγυήσεων αποτελεσματικής περιβαλλοντικής προστασίας. Κινδυνεύει μάλιστα σε αρκετά σημεία να αποδυναμώσει και το ισχύον πλαίσιο. Σημειολογικά, η «συγκατοίκηση» του νέου συστήματος περιβαλλοντικής αδειοδότησης Κεφάλαιο Α με τη ρύθμιση των αυθαιρέτων Κεφάλαιο Βαβίαστα γεννά συνειρμούς όχι μόνο για έλλειψη περιβαλλοντικής αποδυναμωτικές κατευθύνσεις από μεριάς του αρμόδιου Υπουργείο, αλλά και με την εφαρμογή του για τις άκρως αποδυναμωτικές συνέπειες που θα έχει στο θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον.

Παρόλα αυτά, αποδυναμωτικές κατευθύνσεις οργανώσεις εντοπίζουν συγκεκριμένα σημεία που θα παρατεθούν στη συνέχεια και τα οποία αποτελούν θετικές ρυθμίσεις.

Δημήτρης Τσέλιος

Κεφάλαιο Α — Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων Αν και η περιπλοκότητα του υφιστάμενου συστήματος περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι αναμφισβήτητη, και αναγνωρίζεται ως θετική η προσπάθεια δημιουργίας νέου πλαισίου, προκύπτουν σημαντικά ζητήματα από συγκεκριμένα σημεία του σχεδίου νόμου.

Τονίζουμε ότι η εκ των προτέρων αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων, εφόσον είναι ουσιαστική, αποτελεί την έκφραση της αρχής της αποδυναμωτικές κατευθύνσεις, αποδυναμωτικές κατευθύνσεις οποία είναι αποδυναμωτικές κατευθύνσεις για την προστασία του αποδυναμωτικές κατευθύνσεις. Ως θετικές κρίνονται οι ρυθμίσεις για την ηλεκτρονική διαχείριση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού σε αυτήν.

Επίσης θετικό είναι και το πλαίσιο των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, πάντα όμως με σοβαρές επιφυλάξεις για την τήρησή του, δεδομένου ότι και το ισχύον πλαίσιο δεν εφαρμόστηκε παρά μόνο αποσπασματικά. Στο άρθρο 2, παρ. Σε κάθε περίπτωση, η ουσία της εφαρμογής της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας και αποδυναμωτικές κατευθύνσεις νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κριθεί τελικά στην προβλεπόμενη κατά την παρ. Η υιοθέτηση του «σχεδιασμού και της υλοποίησης» έργων και δραστηριοτήτων με νόμο περιορίζει τη δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής του κοινού και δυσχεραίνει σημαντικά ή αποκλείει την πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη: πρόκειται για δικαιώματα που προστατεύει η διεθνής Σύμβαση του Άαρχους που διατροφή rina όλο το μενού κυρωθεί με τον ν.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, θα είναι δυνατή η έκδοση ορισμένων αδειών, όπως της χρήσης νερού, άσχετα από όσα προβλέπονται στους περιβαλλοντικούς όρους. Η υποχρέωση αυτή δεν μπορεί να εξαρτάται από την κρίση της διοίκησης «ότι επέρχεται ουσιαστική επιδείνωση».

Απώλεια βάρους 3 σε 1

Αντίθετα, πρέπει να βασίζεται σε μελέτη και αξιολόγηση των επιπτώσεων της οποιασδήποτε τροποποίησης. Υπενθυμίζεται επίσης πως η μεταφορά στο εθνικό μας δίκαιο του άρθ.

Διαχωρισμένη δίαιτα για απώλεια βάρους - 90 ημέρες

Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη στο σχέδιο νόμου διαδικασία για τις περιοχές του δικτύου Natura δεν συμφωνεί απολύτως με τις διατάξεις αυτές και με την ίδια την οδηγία, καθώς σιωπά σχετικά με την εκτέλεση έργων εντός ΕΖΔ, όπου υπάρχουν οικότοποι προτεραιότητας. Ως σημαντικότερη όμως παρατήρηση, επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθ.

Αποδυναμωτικές κατευθύνσεις πρόβλεψη για ειδική οικολογική μελέτη εντός των περιοχών Natura είναι σαφώς θετική, αν και σίγουρα πρέπει να αφορά συνολικά τις περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών.

Μεταφράσεις

Άρθρο 16 Η αξιολόγηση των ΜΠΕ αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση των αρμόδιων αρχών και αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της όποιας περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι στην πράξη οι αρμόδιες υπηρεσίες αδυνατούν, κυρίως λόγω υποστελέχωσης, να φέρουν σε πέρας το έργο που απαιτεί αυτή η αξιολόγηση.

Παρόλα αυτά, η διαδικασία ελέγχου από ιδιώτες δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον δημόσιο και ανεξάρτητο έλεγχο, καθώς στο σημείο αυτό μπορεί να προκύψει ζήτημα εξάρτησης του ελεγκτή από τον ελεγχόμενο. Ο αξιολογητής δεν αποδυναμωτικές κατευθύνσεις πρέπει να αμείβεται από τον ίδιο τον ελεγχόμενο, δηλαδή το φορέα που έχει αναλάβει αποδυναμωτικές κατευθύνσεις έργο ή τη δραστηριότητα.

Προτείνεται, λοιπόν, η υιοθέτηση μίας διαδικασίας που αποδυναμωτικές κατευθύνσεις εξασφαλίζει αποδυναμωτικές κατευθύνσεις ανεξαρτησία του ελεγκτή από τον ελεγχόμενο, με τη μεσολάβηση και την εγγύηση του δημοσίου.

ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να κάψετε το λίπος της κοιλιάς

Για παράδειγμα, το κόστος της διαδικασίας αξιολόγησης μπορεί να καταβάλλεται από τον ελεγχόμενο φορέα του έργου στο Πράσινο Ταμείο, από το οποίο και θα αμείβεται τελικά ο αξιολογητής. Τέλος, θεωρούμε ότι η ουσία του προτεινόμενου κατά το σχέδιο νόμου συστήματος περιβαλλοντικής αδειοδότησης θα κριθεί από το περιεχόμενο της απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ για την κατάταξη των έργων.

Ήδη η αγωνία μας για τα κριτήρια με τα οποία θα αποφασιστεί η κατηγοριοποίηση των έργων είναι δικαιολογημένη, καθώς διαβάζουμε στην αιτιολογική έκθεση σελίδα 6 πως «θα εξαιρεθούν από την περιβαλλοντική αδειοδότηση σειρά έργων», όπως για παράδειγμα οι χώροι στάθμευσης, οι σταθμοί αφαλάτωσης, οι αλυκές και οι μάντρες υλικών οικοδομής δραστηριότητες που έχουν σαφέστατα περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Θεωρούμε την εξαίρεση των δραστηριοτήτων αυτών αυθαίρετη. Κεφάλαιο Β — Ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου Το προτεινόμενο σύστημα ρύθμισης για τα αυθαίρετα έρχεται να επισφραγίσει τη διαχρονική αδυναμία αποδυναμωτικές κατευθύνσεις αβουλία της Αποδυναμωτικές κατευθύνσεις για την άσκηση γενικότερης πολιτικής γης και για την αξιοποίηση εργαλείων ορθολογικής και περιβαλλοντικά βιώσιμης χρήσης του χώρου.

  • Γιατί δεν χάνω κιλά παρόλο που δεν τρώω
  • Μπήκε στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια και, από τα θετικά αποτελέσματα που έχει επιφέρει σε πολλούς ανθρώπους, αναμένεται να κατακτήσει την καρδιά των Ελλήνων.
  • Ελευθερώνοντας τους εαυτούς μας από τις Καθοδικές Σπείρες της Ζωής.
  • Κατερίνα Ευστρατιάδου: “Ελευθερωθείτε από τις Καθοδικές Σπείρες της Ζωής” | Inspire your life
  • Katerina Efstratiadou: Ιουνίου
  • Οι διαφημίσεις που στοχεύουν στους πλούσιους μπούμερς των '80s, [1] για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούν επεξεργασμένες εκδόσεις τραγουδιών της ροκ κουλτούρας των '60s και 70's ώστε να ξυπνήσουν τις ορέξεις που συνοδεύουν την νοσταλγία κι ώστε να συνδέσουν τις αγορές προϊόντων με κάτι που για τους γιάπηδες είναι η χαμένη εποχή της ειλικρινούς αποφασιστικότητας.

Τη αποδυναμωτικές κατευθύνσεις που οι τρέχουσες οικονομικές και κοινωνικές συγκυρίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως καταλύτης αφύπνισης από τη μακρόχρονη απάθειά μας έναντι της ανομίας, είναι ιδιαίτερα λυπηρό το βοηθήστε την αδερφή μου να χάσει βάρος ότι η Πολιτεία παρέχει και πάλι άφεση αμαρτιών και επιβραβεύει την αυθαιρεσία, με κύρια μάλιστα επιδίωξη την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

Η αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου ορθώς αναφέρεται στη «συνενοχή Κράτους- Πολίτη στην ανοχή της αυθαιρεσίας», στην αναποτελεσματικότητα δράσης του κράτους «αποτέλεσμα πιθανόν και της έλλειψης πολιτικής βούλησης…».

δίαιτες γρήγορης απώλειας βάρους 1 κιλό την ημέρα

Έκφραση της παθογένειας αυτής και του φόβου ανάληψης του πολιτικού κόστους, αποτελεί η έλλειψη χωροταξικού -πολεοδομικού σχεδιασμού και πολιτικής γης, όπως και η απουσία ελεγκτικών μηχανισμών και η αδυναμία εφαρμογής μέσων για την παρακολούθηση των αυθαιρέτων και κυρίως την κατεδάφισή τους.

Στις ρυθμίσεις που προτείνει το σχέδιο νόμου όμως παρακάμπτονται ή αγνοούνται πλήρως τα γενεσιουργά αίτια της διόγκωσης του προβλήματος. Με δεδομένο ότι η νομιμοποίηση αυθαιρέτων αντιτίθεται ρητά στο άρθρο 24 του Συντάγματος, στο σχέδιο νόμου επιχειρείται έντεχνα η επιβράβευση της νέας ή και των παλαιότερων γενιών αυθαιρέτων, μέσω φραστικών, φιλόδοξων, ρητορικών διατυπώσεων και νεολογισμών αποδυναμωτικές κατευθύνσεις το «παραπληρωματικό ακίνητο» του άρθρου 26 και «το σύστημα της πράσινης χρήσης των αυθαιρέτων υπερβάσεων δόμησης» της αιτιολογικής έκθεσης.

  1. Μεσογειακή δίαιτα αδυνατίσματος

Γενικότερα η αιτιολογική έκθεση, με τη φρασεολογία της, επιδιώκει να πείσει πως το σχέδιο νόμου χαράσσει «κόκκινη γραμμή» στην αυθαίρετη δόμηση, αντιμετωπίζει το πρόβλημα «μέσα από την περιβαλλοντική και πολεοδομική του διάσταση» και συμβάλλει στην «αποκατάσταση του διαταραγμένου περιβαλλοντικού ισοζυγίου…». Ωστόσο οι διατάξεις του σχεδίου νόμου άλλα πρεσβεύουν.

κέντρο αδυνατίσματος περιποίησης σώματος σε τιμή vihar

Τα παθήματα του παρελθόντος δεν έγιναν μαθήματα. Είχε προβλεφθεί ρητά πως στο εξής, μετά την Η ρύθμιση αυτή είχε ως αποτέλεσμα μια νέα πλέον διευρυμένη γενιά αυθαιρέτων, νέα παροχή «διευκολύνσεων» με τον ν. Δυστυχώς ξεχάστηκε πως και ο ν.

Και τότε είχαν προβλεφθεί διατάξεις για την επιβολή προστίμων, τις προϋποθέσεις για τα δυνάμενα να επωφεληθούν αυθαίρετα, την επίσπευση κατεδάφισης των «νέων», όπως και την απόδοση των προστίμων στο ΕΤΕΡΠΣ, ώστε να διατεθούν για την εφαρμογή των σχεδίων και την ανάπλαση περιοχών. Τελικό αποτέλεσμα η ισχυροποίηση της ανομίας και η αναζωπύρωση του προβλήματος και φυσικά η είσπραξη ενός άγνωστου ποσού που ποτέ δεν έγινε γνωστό εάν αποδόθηκε στο ΕΤΕΡΠΣ.

Επιπλέον, η προτεινόμενη από το σχέδιο νόμου αποδυναμωτικές κατευθύνσεις για τα αυθαίρετα αγνοεί παντελώς το οικονομικό βάρος που προκαλείται στον κρατικό προϋπολογισμό από την εκτός σχεδιασμού υποχρέωση που προκύπτει για δημιουργία υποδομών και δικτύων εξυπηρέτησης των «υπό νομιμοποίηση» αυθαίρετων κατασκευών. Σε κάθε περίπτωση, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ανεπαρκείς εξαιρέσεις από την ρύθμιση, καθώς α δεν περιλαμβάνεται το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών, όπως αυτό εξειδικεύεται αποδυναμωτικές κατευθύνσεις τον ν.

Επιπλέον, οι διατάξεις περί «περιβαλλοντικού ισοζυγίου» είναι αποδυναμωτικές κατευθύνσεις, καθώς το αποδυναμωτικές κατευθύνσεις ειδικό πρόστιμο α διατίθεται για κατεδάφιση αυθαιρέτων [ενν.

Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σας στους κινδύνους που εγκυμονεί η διάταξη του άρθρου 26 παρ. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, Θεωρούμε πως η παρούσα δυσμενής οικονομική συγκυρία πρέπει να αποτελέσει έναυσμα για μια συνολική «στροφή» προς περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμες κατευθύνσεις σε όλες τις αναπτυξιακές πολιτικές.

Άλλωστε η αντίθετη στάση, αποβλέπουσα σε άμεσο όφελος, είναι εκείνη που οδήγησε στην υπερχρέωση της οικονομίας και συγχρόνως στην περιβαλλοντική υποβάθμιση. Το υπό συζήτηση από τη Βουλή αποδυναμωτικές κατευθύνσεις Ελλήνων αποδυναμωτικές κατευθύνσεις νόμου φανερώνει σοβαρή έλλειψη κατανόησης των περιβαλλοντικών θεμάτων και των προβλημάτων που πραγματεύεται, αλλά και επί της ουσίας αναιρεί την κυβερνητική πολιτική η οποία την τελευταία διετία εξαγγείλει ότι θα πατάξει την ανομία και τα λάθη της διοίκησης και θα προτάξει την διαφάνεια και την αποφασιστικότητα.

Ως περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, δηλώνουμε την αντίθεσή μας στο σχέδιο νόμου. Θα συνεχίσουμε βέβαια να παρακολουθούμε με αγωνία αποδυναμωτικές κατευθύνσεις εξελίξεις σε όλα τα περιβαλλοντικά μέτωπα, θέτοντας στη δημόσια κρίση εμπεριστατωμένες προτάσεις και παρεμβάσεις, συμμετέχοντας σε κάθε διάλογο για δημόσιες πολιτικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες, επικροτώντας δημόσια κάθε θετική για το περιβάλλον πρωτοβουλία, αλλά και στηλιτεύοντας ενέργειες και πολιτικές που θεωρούμε πως θέτουν αποδυναμωτικές κατευθύνσεις κίνδυνο το περιβαλλοντικό και κατά συνέπεια το κοινωνικό και οικονομικό μέλλον της χώρας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και ανταλλαγή απόψεων.

Ίσως σας ενδιαφέρει