Καύση λιπών co2

καύση λιπών co2

καύση λιπών co2

Γράφημα που δείχνει την κατανομή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις μεταφορές Εκπομπές από αυτοκίνητα Οι οδικές μεταφορές ευθύνονται για το ένα πέμπτο περίπου των εκπομπών σε επίπεδο ΕΕ. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις επιβατικές μεταφορές ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με το μέσο μεταφοράς.

Με μέσο όρο 1,6 επιβάτες ανά αυτοκίνητο στην Ευρώπη τοη κοινή χρήση αυτοκινήτων ή η μετάβαση σε άλλα μέσα μεταφορών, όπως τα δημόσια μέσα συγκοινωνίας, η καύση λιπών co2 και το περπάτημα, θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών.

Είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μια βιώσιμη εναλλακτική λύση; Υπάρχουν δύο τρόποι μείωσης των εκπομπών CO2 από τα αυτοκίνητα: αυξάνοντας την αποδοτικότητά τους ή αλλάζοντας το καύσιμο.

καύση λιπών co2

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων που τροφοδοτούνται από μπαταρίες ή φορτίζονται με ρευματολήπτη αυξήθηκαν σημαντικά από το και τριπλασιάστηκαν από τοόταν άρχισαν να ισχύουν οι υφιστάμενοι στόχοι CO2. Για να απαντήσει κανείς στο ερώτημα "Πόσο CO2 παράγει ένα αυτοκίνητο;" πρέπει να λάβει υπόψη του όχι μόνο το CO2 που εκπέμπει ένα αυτοκίνητο κατά τη χρήση καύση λιπών co2, αλλά κι εκείνο που παράγεται κατά τη διαδικασία παραγωγής και διάθεσής του.

Η διαδικασία παραγωγής και διάθεσης είναι λιγότερη φιλική προς το περιβάλλον για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητό απ' ότι για ένα αυτοκίνητο που διαθέτει κινητήρα εσωτερικής καύσεως, ενώ τα επίπεδα των εκπομπών ποικίλουν ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας. Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη το μέσο καύση λιπών co2 μείγμα που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη, έχει ήδη αποδειχθεί ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι λιγότερο ρυπογόνα από τα πετρελαιοκίνητα.

καύση λιπών co2

Με την προσδοκώμενη αύξηση του μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα καύση λιπών co2 δε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να γίνουν λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον, λαμβάνοντας ειδικά υπόψη τα σχέδια της ΕΕ για πιο βιώσιμες μπαταρίες.

Ίσως σας ενδιαφέρει